Planhandläggare detaljplaner, infrastruktur, områdesskydd

Länsstyrelsen i Uppsala
Published
februari 3, 2020
Location
Uppsala, Sweden
Category
Job Type
Heltid  

Description

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika...

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

februari 13, 2020
Bygglovshandläggare   Landskrona, Sweden new
februari 13, 2020
Planhandläggare   Munkedal, Sweden
februari 7, 2020
Handläggare Översiktsplan 2035   Munkedal, Sweden
februari 7, 2020
Planhandläggare detaljplaner, infrastruktur, områdesskydd
Gå till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/