Planarkitekt till Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun
Published
februari 5, 2020
Location
Sweden
Category
Job Type
Heltid  

Description

Verksamheten Exploatering är en nybildad verksamhet bestående av fem planarkitekter, en plansamordnare, mark- och exploateringsingenjörer, GIS-ingenjörer och mätingenjör med exploateringschefen som ledare. Du arbetar i projektgrupper bestående av flera olika kompetenser med att ta fram planhandlingar för såväl kommunala som privata exploateringar. Arbetet sker i tät samverkan med olika kommunala...

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

februari 13, 2020
Bygglovshandläggare   Landskrona, Sweden new
februari 13, 2020
Planhandläggare   Munkedal, Sweden
februari 7, 2020
Handläggare Översiktsplan 2035   Munkedal, Sweden
februari 7, 2020
Planarkitekt till Stenungsunds kommun
Gå till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/